LANGSTROTH úly

Včela medonosná je eusociální blanokřídlý hmyz, který žije v dutinách stromů či skal, které jim slouží jako obydlí a chrání je před nepřízní počasí a predátory.

Historie nástavkových úlů se datuje do poloviny 19. století, kdy zhotovil pastor Langstroth první horem přístupný úl s rozběrným dílem a objevil mezeru mezi rámky a stěnou úlu, kterou včely nezastaví. Úly přístupné horem se postupně rozšířily do celého světa. Dnes jsou nástavkové úly nejrozšířenějšími úly na světě.

Úly typu Langstroth jsou základem dnešního včelaření a vychází z nich všechny současné nástavkové úly.