Úlová váha ke sledování množství medu v úlu

Mějte přehled o stavu zásob včelstva, průběh zazimování i snůškovém období. Naše úlové váhy slouží pro monitoring úbytku nebo příbytku medu v úlu. Základní měřená veličina je hmotnost úlu, která dává v zimním období klíčové informace o množství zásob a v letním období o medové snůšce.