Dezinfekční přípravky pro včelaření

Dezinfekce včelích úlů je nezbytnou součástí správné manipulace a nakládání s včelími roji. V současné době jsou včely ohroženy nemocemi, jako jsou varroáza, mor včelího plodu, nosemóza, zavíječ voskový, tumidóza, dále pak nejrůznějšími houbovými onemocněními či virovými nákazami. Tlumení varroázy je v České republice povinností, kterou udává zákon.
 

Dezinfekční prostředky

Nyní je na trhu k dostání velké množství nejrůznějších produktů. iVčelařství.cz Vám nabízí řadu kvalitních a léty osvědčených přípravků, které zajistí zdraví Vašeho roje.

  • Dezinfeční přípravek BEE-SAFE 30/750 ml se aplikuje postřikem. Používá se pro prevenci před onemocněním včelstva, proti moru a hnilobě včelího plodu a dále jako barevná indikace účinnosti roztoku. K dostání je ve čtyřech variantách (dle objemu): 600 ml, 750 ml, 5 l a jako set.
  • Dezinfeční přípravek Schift 5 l je mycí detergent, určený pro silně znečištěné povrchy. Je schopen odstranit organické znečištění a předchází vzniku infekcí.
  • Dezinfeční přípravek Vanoquat 5 l je prostředek vhodný k použití v oblastech s vysokými nároky na hygienu. Na rozdíl od jiných přípravků není korozivní a nezpůsobuje zabarvení ošetřovaných povrchů.
  • Sirná lampa k dezinfekci má využití při vysířování. Po obvodu se nachází průduchy, kudy prochází sirný dým.