Dotace pro včelaře z Evropské únie pro rok 2022

Aktualizováno 2.9.2022

Dotace se řídí nařízením vlády Nařízením vlády č. 148/2019 Sb.

 

Kdo může získat  včelařskou dotaci?

Každý chovatel včel, a to fyzická i právnická osoba, který je evidován u Českomoravské společnosti chovatelů nejméně dva kalendářní roky před podáním požadavku o dotaci (pro dotace 2022 je tedy nutná evidence v roce 2019 a dříve). 

 

Formuláře k dotacím EU 2022 - Technická pomoc

Formulář na Technickou pomoc naleznete zde.

Soupiska Soupiska pořízeného zařízení zde.

 

Formuláře k dotacím EU 2022 - Boj proti varroáze

Formulář na Požadavek na poskytnutí dotace na opatření boj proti varroáze zde.

Vzor Soupiska pořízeného zařízení zde (může být dodána tabulaka v excelu vytvořená dle vzoru).

 

Termín a místo podání žádosti a jiných dokladů

Požadavky je nutné doručit na adresu: Český svaz včelařů, z.s. Křemencova 8, 115 24 Praha 1 do 15. prosince 2022 tak, aby jes tihl dodat na SZIF do 31.12.2022. Soupisky, faktury a doklady o úhradě dodáváte spolu se žádostí. 

Důležité upozornění:
Dokumenty je nutno dodávat vždy v originále opatřeném originálním podpisem chovatele včel. Nelze jej doručit chovatelem přímo na Fond.

Kopletní dokumentace EU dotací zde.

Dotazy Vám rádi zodpovíme na čísle: 776 842 959 (telefonicky nebo SMS) nebo na e-mailu info@ivcelarstvi.cz.

ČSV, svaz včelařů Program rozvoje venkova SZIF

 

Níže naleznete kategorie dle žádosti o včelařké dotace EU pro rok 2022.