Jak chovat včelí matky

Od osiřelce k nové včelí matce

 

Výběr vhodného včelstva pro chov matek

Vybereme si silné včelstvo, ze kterého uděláme osiřelec (chovné včelstvo) tak, že z něj odebereme na nové místo matku, otevřený plod, zavíčkovaný mladý plod, část zásob a jeden plást, který polijeme trochou vody. V původním úlu (osiřelci) necháme 1 nástavek s 3 – 4 krycími zásobními plásty a zbytek doplníme plodovými plásty s vybíhajícím plodem. Ponecháme 1 mezeru na chovný rámek, který vložíme do středu nástavku mezi vybíhající plod. Po 3 dnech prohlédneme plodové plásty. Pokud nalezneme jejich naražený matečník, použijeme z něj mateří kašičku na přelarvení nových matek.

Takto vytvořený osiřelec přikrmujeme roztokem 1:1 (voda, cukr) po vložení chovné série v případě, že není snůška. Ze 3 dny starého osiřelce vyjmeme chovnou loučku, kterou očistíme, otočíme a do mateřích misek kápneme vlažnou vodu (můžeme použít také mateří kašičku nebo kašičku ředěnou vodou). Dle vlastností jako například výnosu medu, mírnosti, jarního rozvoje, vybereme vhodné včelstvo na plemenný materiál. Larvičky hledáme na plástech, kde jsou nakladená vajíčka a vybíráme ty nejmladší larvičky do 3 hodin stáří.

 

1. den “PŘELARVENÍ”

Larvičku podebereme jedním tahem přelarvovací lžičkou a vložíme ji do předem připravené mateří misky na vlažnou vodu. Pokud se larvičky dotkneme nebo ji nějak otočíme, pokračujeme v přelarvení s jinou larvičkou. Pak vložíme chovnou loučku zpět do osiřelce mezi líhnoucí se plod. POZOR na vysušení larviček nebo na klepnutí z plemenivem v chovném rámku.

 

3. den “KONTROLA”

Zkontrolujeme přijetí vložených matečníků s larvičkami a případně zrušíme nežádoucí naražené matečníky ve včelstvu.

Postup líhnutí nových matek

 

6. den “MATEČNÍKY ZAVÍČKOVÁNY”

Pokud plánujete další sérii matek, můžete mateří misky přenést do líhní nebo do chovných včelstev. Pokud další sérii neplánujete, larvičky ponecháte v osiřelci.

 

12. den “ZRALÉ MATEČNÍKY”

V případě, že nutně potřebuje osadit včelstvo matkou, můžete vložit matečník do včelstva bez matky. Následně provádíte pouze prohlídky vylíhnutí a kladení. Toto je ale pouze nouzové řešení. Doporučujeme školkování matečníků (přes matečník nasuneme klícku nebo jej do klícky vložíme - zaklíckování).

 

13. den “LÍHNUTÍ MATEK”

Vylíhlé matky vložíme do oplodňáčku spolu s cca 1 středně velkou naběračkou dělnic uspaných APINAREM. Matku neuspáváme.Současně vložíme do oplodňáčku medocukrové těsto. Oplodňáček uzavřeme a vložíme do sklepa.

 

14. den “VYNÁŠENÍ OPLODŇÁČKŮ”

14. - 15. den vynášení oplodňáčků na stanoviště - před setměním. Po umístění oplodňáček otevřeme.

 

20. den “PŘIROZENÉ SPÁŘENÍ” 

20. - 25. den probíhá přirozené spáření. Případná inseminace se provádí 20. nebo 21. den.

 

25. den “KONTROLA KLADENÍ”

25. - 27. den se provádí kontrola kladení matek.