Přijetí matky včelstvem

Je vhodné si uvědomit, že přijetí matky včelstvem je otázkou několik dní. Vybíhající plod představuje jeden z kritických bodů, když se rozhoduje o přijetí matky včelstvem. Ta je skutečně přijata až poté, má-li ve včelstvu vlastní včely.