Dotace a podpora

Včelařství jako odvětví je podporováno mnoho let. Je to už taková tradice. Dokonce i v dnešní době je možné dosáhnout na dotační tituly, které Vám pomohou buď začít včelařit, rozšířit včelstva nebo zefektivnit Vaši produkci medu. Dotace lze získat především z těchto zdrojů:

  • Evropská unie
  • Krajské dotace
  • Podpora obcí

Čeho se dotace týkají?

Dotace se především týkají položek níže. Vždy ale záleží na aktuální výzvě. Je tedy důležité si vždy pečlivě prostudovat dané pravidla.

  • Trvalé stanoviště pro chov včel (úly)
  • Haly na získávání, zpracování a skladování včelích produktů
  • Technologie pro získávání a zpracování včelích produktů
  • Linka pro zpracování včelích produktů atp.

Kde získat podrobné informace?

Pro evropské dotace se můžete informovat na stránkách Státního zemědělského investičního fondu (SZIF). Jedná se o program Rozvoj venkova. Pro krajské dotace a pro podporu obcí se můžete informovat na krajích nebo obcích. Další jednoduchý způsob získání informací o dotacích je na stránkách Českého svazu včelařů, kde naleznete aktuální výzvy.

Image 0   Image 1  Image 2

Formuláře k dotacím EU

Jelikož Evropské dotace spadají pod správu České svazu včelařského jsou formuláře ke stažení právě tam. Formulář na Technickou pomoc naleznete zde. Ostatní formuláře zde.