Co je zapotřebí pro chov včelích matek?

Zabýváte-li se chovem matek je tato kategorie určena právě pro vás. Nabízíme širokou nabídku potřeb pro chov včelích matek.

Rozdíl mezi včelí dělnicí a včelí matkou začíná bý patrný teprve druhý den, a to  jak ve velikosti vajíčka, tak dochází k rozdílnému vývinu vaječníků. Prvních 5 dní vývoje matky je rozhodujícím obdobím pro to, aby se z vajíčka vyvinula dokonalá samička-matka, která bude tělesně zdatná. Proto jsou larvy samiček-matek po dobu 5 dní hojně a v nadbytku vyživovány.

Na konci vývojového stádia larvy matky zvýší svou hmotnost více než 1000 krát. Ke konci vývojového stádia přestane larvička přijímat potravu a včely mateří buňku zavíčkují. V zavíčkovaném matečníku se larva napřímí, protáhne se do délky a během asi dvou dnů se formuje její nový tělesný tvar s rozčleněním těla. Z larvy se stává předkukla. V pozdějším stádiu kukly dochází k vlastní metamorfóze, tj. úplné přestavbě všech buněk, k vytvoření nových vnitřních orgánů a ke konečné podobě. Kvalitní matka se vyvine  za průměrně 16 dní, vyšší teplota a síla včelstva vývoj zkracují.

Mimo již zmíněnou kvalitní stravu, která je mateřím larvám podávána, je kladen důraz na klid, konstantní teplotu a vlhkostní podmínky po celou dobu vývoje. Proces vývinu by neměl být narušován ani zevnitř úlu, ani mimo něj.

 

Pro kvalitní vývin matky Vám náš obchod nabízí:

  • inkubátor na 150 matečníků,
  • oplodňáček dřevěný či polystyrenový,
  • matečníkovou misku nízkou čí s kolíčkem.