Rámky jsou nedílnou součástí úlu. Názíme rámky pro volnou stavbu (rámek nebou horní loučka), rámky sbité s výpletem a mezerníky na které stačí pouze zatavit mezistěnu nebo rámky v podobě rámkových přířezů, ze kterých se musí rámky teprve vyrobit, stlouc.