Rámky sbité včelařské

V této nabídce naleznete včelařské rámky těch nejrůznějších velikostí, které jsou zhotoveny z velmi kvalitního lipového dřeva. Jedná se o dřevo, které je vzhledem k jeho vlastnostem (jako je např. nízký výskyt suků), ideálním materiálem pro výrobu tohoto produktu. Rámky výrazným způsobem ulehčují práci se včelstvy, umožňují totiž manipulaci s jednotlivými plásty, které nejsou navzájem propojené voskovou stavbou.