THYMOVAR léčivo pro včely

THYMOVAR je veterinární přípravek pro léčení varroázy včel. Účinnou látkou je přírodní složka thymol a léčivo lze používat v kombinaci s dalšími českými léčivy. THYMOVAR se aplikuje po poslední snůšce medu, kdy denní teploty nepřesahují 30 °C. Aplikace spočívá v umístění proužků THYMOVARu na horní rámky. Účinnost léčiva je více jak 90 %.