Jak chovat včelí matky?

Odchov včelích matek lze  provést dvěma způsoby, a to odchovem z vajíčka či z larvičky. K odchovu se používají vajíčka nejlépe třídenní či těsně před vylíhnutím, nebo několikahodinové (v krajním případě jednodenní) larvičky. Z teoretického pohledu na odchov maximální záruku kvality budoucí  matky poskytují vajíčka, z praktického hlediska je nutno vzít v potaz, že manipulace s vajíčkovým materiálem je obtížnější a včely nepřijímají vajíčka tak ochotně,  jako larvičky. Většina odborníků se shoduje v tom, že odchovem včelích matek  z vajíčka by se měl zabývat již zkušený včelař - chovatel a široká praxe by se měla zaměřit na odchov  nejmladších larviček. Oběma způsoby však lze vychovat velmi kvalitní včelí matky.

Jak vybrat vhodné plemenivo

Jedna možnost je vyhledat plemenivo vhodného stáří prohlídkou, a nebo je získat izolací matky matečného včelstva na jednom plástu. Vhodná třídenní vajíčka leží na dně buňky a stávají se průsvitnými, mladší vajíčka včely přijímají hůře. Nejmladší larvičky jsou dosud nestočené, jen mírně rohlíčkového tvaru. Je-li potřeba většího plemeniva, vkládá se matka do izolátoru, do kterého se k ní dostanou včely, matka však nemůže procházet. Pokud matka nezaklade vajíčky již první den přiložený plást, je potřeba začátek chovu odložit.

K chovu matek nabízíme:

  • chovné soupravy na 10 matečníků,
  • chovné zátky,
  • matečníkové misky s kolíčkem,
  • oplodňáček pro 4 matky.