Co je přelarvování včelích matek

Přelarvováním je myšleno přenášení vybraných larev z původních dělničích buněk do buněk předurčených včelařem. Jedná se o nejhospodárnější způsob využití plemeniva, který v minulých letech byl znám, ale nebyl využíván. Když se však začala vyrábět mateří kašička, začali se mnozí včelaři zajímat o úspornější metody úpravy plemeniva. Přelarvovací metoda není vhodný způsob odchovu včelích matek pro včelaře-začátečníky, poněvadž vyžaduje určité zkušenosti a výsledky jsou někdy horší než u jiných tradičních způsobů. Přelarvování se po technické stránce rozpadá na dva pracovní úkony a to na výrobu umělých misek a jejich přilepení na lišty sériového rámu a na vlastní přenášení larviček z plástových buněk do misek. 

Dvojí přelarvování

Druhý den po prvním přelarvení se přijaté larvičky odstraní a na jejich místo, tedy ne již do misky, ale do přijatého matečníku se přenese na mateří kašičku první larvy nejmladší plemenná larvička.

Přenášení vajíček podle Örösiho

Při této metodě se založí normální série z larviček jako u dvojího přelarvování. Druhý den, když včely vytáhly začátky matečníků, se původní larvičky odstraní a na jejich místa se přenesou třídenní vajíčka.

Odchov bez  matky (odchov v osiřelci)

Metoda převzatá ze Švýcarska, klasická a dlouhou dobu u nás “oficiální” metoda odchovu. Princip spočívá v odebrání matky z chovného včelstva a po 9 dnech, kdy je všechen plod ve včelstvu zavíčkován, se vyřezávají všechny náhradní matečníky a přitom se vkládá chovná série. Matky odchované touto metodou jsou opravdu velmi zdatné. 

Nabízíme také systémy NiCot a Jenter, díky kterým není přelarvování potřeba.