Jenterův systém

Vynálezce Karl Jenter získal za svůj “Jenterův system” zlatou cenu Apimondie 1987. Systém Jenter usnadňuje přenos plemenného materiálu do mateřských misek. Tento system je vhodný i pro včelaře se slabším zrakem  a usnadní práci i těm včelařům, jejichž ruka již není zcela pevná a jistá. Odpadá také přelarvování pomocí lžičky, které někteří přední odborníci označují za nešetrné a  pro larvičky stresující.

Jenterův rámeček  zabezpečuje vytvoření podmínek pro chov nejkvalitnějších matek. Je tvořen mezistěnou z plastické hmoty a kruhovými otvory, které jsou přesně ve středu počátků buněk jedné strany mezistěny. Do těchto otvorů jsou usazeny z druhé strany malé plastové zátky s mělce zahloubenou plochou. Tuto mezistěnu (tzn. chovný plást) spolu s plástovou  mřížkou s dělničími buňkami, jemně potaženou voskem, dostane včelstvo k vystavění.

 Jedna strana rámu je tedy normální, druhá strana je narušována plastovými zátkami, pokud nebyla zakryta příložnou deskou. V buňkách po vystavění leží zpravidla již vajíčka, která v uzavřeném prostoru mateří mřížkou nakladla matka. Jakmile se vylíhnou larvičky, zátky se vytáhnou s larvičkami z plástu a zastrčí se  do stejně velkých otvorů ve dnech plastikových mateřích misek (přenos i s krmnou kašičkou). Umělé misky se zátkami se pak připevní na chovnou laťku a zavěsí do chovného včelstva.