Přírodní výrobek včel 

Včelí vosk je přírodní výrobek, jenž vzniká metabolickou přestavbou medu a pylu. Včelí vosk je produkt voskotvorné žlázy dělnic. U včely je producentem dělnice ve 12 – 18 dnu svého života. Šupinky vosku, které včely vylučují kusadly, zpracují a vytvoří z nich celý plást. Včelí vosk obsahuje 284 různých složek. S včelím voskem se můžeme setkat při výrobě svíček, ale i v kuchyni či potravinářství.