Vývoj včel - otevřený plod

Jedná se o jednu z fází vývoje plodu z vajíčka do dospělce. Jedná se o plod otevřený, který se také dá nazvat plodem nezavíčkovaným. To je stádium vajíčka, kde je larva stočená. Další stádium je tzv. zavíčkované, kdy je larva vzpřímená. Jak dělnice, tak trubec před vyběhnutím z buňky prokoušou víčko, jejich kusadla jsou tupá, takže buňku spíše rozdrolí. Matka má kusadla velmi ostrá, takže v jejím případě se jedná spíše o odříznutí.