Značení víček sklenicí s medem

Pro každého včelaře je nezbytné, aby prodával zákazníkům med v co nejvyšší kvalitě, kde nejsou přidávány žádné přísady. Hodnota medu je pro lidský organismus velkým přínosem. Kvalitní med se pozná tak, že krystalizuje. Krystalizace je běžnou vlastností medu a je to určitá známka kvality. Nekvalitní med obsahuje vyšší procento vody. Když se sklenice s medem nakloní, neměl by se med tudíž přelévat příliš rychle.

Etikety na víčko sklenice s medem vychází z požadavků zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči v platném znění. Na etiketě musí být uveden: druh medu, včelař, bydliště, množství a minimální trvanlivost medu.

Nedílnou součástí obalu na med je etiketa, ve které se kupující dozví veškeré potřebné informace nejen o medu.