Vážení zákazníci, s radostí oznamujeme, že náš e-shop má od 13. 5. nového provozovatele. Více informací v našem vyjádření. Jsme připraveni a těšíme se na vaše objednávky.

Jak docílit vyššího výnosu medu?

V naší práci klademe zásadní důraz na faktory ovlivňující přímou manipulaci se včelstvy a získávání jejich produktů. Velký vliv zde má technické vybavení včelína a dílny, které zvyšuje efektivitu naší práce a komfort včel, což nepřímo navyšuje jejich produkci. Nicméně, neméně důležité jsou i další aspekty chovu včel, jež se přímo odrážejí na ekonomickém úspěchu provozu včelína.
Nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím produkci včelích produktů je kvalita krmiva, která závisí na dostupnosti snůšky a schopnosti včel ji efektivně využívat. Výsledná produkce je tedy přímo ovlivněna množstvím dostupné snůšky a aktuálními povětrnostními podmínkami. Optimální využití dostupné snůšky zajišťuje tvorbu zásob vysoké kvality, což se projevuje v užitečných vlastnostech, které včelám předává zdravá matka. Proto je zdravotní stav včelstva klíčový, neboť včely napadené parazity a patogeny rychle oslabnou a uhynou.
Úspěšné řízení včelstva spočívá v načasování a optimalizaci snůšky. Včelař rozhoduje, jaké krmivo bude včelstvo mít k dispozici, a to buď stabilním umístěním včelínu, nebo přesouváním včelstev za lepšími podmínkami. Včelař rovněž zajišťuje zdraví včel, udržuje včelstvo v optimální kvalitě a dbá na to, aby matky byly mladé a vitální. Vše je tedy v našich rukou, s výjimkou počasí.

Počasí a jeho vliv na včelařství

Počasí je klíčovým faktorem pro úspěšné včelaření, protože včely prosperují pouze v teplém prostředí. Včela medonosná se původně vyskytovala v Evropě, na Blízkém východě a v Africe, ale díky své užitečnosti se rozšířila po celém světě, kromě klimaticky nevhodných oblastí. Produkce medu závisí značně na klimatu: v tropických zemích může výnos medu na jedno včelstvo přesáhnout i 100 kg, zatímco v mírném podnebí se za rekordní sklizeň považuje 30 kg.

I v našich podmínkách mohou být rozdíly v produkci medu dramatické. Jeden rok může jedno včelstvo produkovat několik desítek kilogramů medu, zatímco následující rok může být úroda menší nebo dokonce žádná. Včelaři si dobře pamatují na mimořádně úspěšné sezóny, stejně jako na katastrofální roky, kdy museli včelstva během snůšky dokrmovat.

Jak se stát méně závislým na počasí

Rozšířením sortimentu získávaných produktů – například pomocí služby opylování kvetoucích rostlin, zvýšením produkce vosku vhodným krmením včel, chovem matek nebo produkcí oddělků – je možné snížit závislost na počasí.

Při kočovném chovu se efektivněji využívá produkční schopnost včel. Stacionární včelín může zaznamenat pokles produkce při nepříznivém počasí během snůšky. V takovém případě, když se situace zlepší, může už být snůška u konce. Kočovné včelstvo má výhodu v tom, že se může přesunout za lepšími podmínkami, někdy až stovky kilometrů daleko, a maximalizovat tak svůj produkční potenciál.

Kočovné včelaření: Jak na to

Aby mohl včelař se včelami putovat, je nezbytné, aby včely žily v lehkých, a nejlépe plastových úlech vybavených pro pohodlnou přepravu a dobré větrání. Pro snadné a rychlé nakládání a přepravu se hodí vozíky, manipulátory a upoutávky. Výběr včel s geneticky podmíněnou vysokou produkční schopností je klíčový jak pro kočovné, tak pro stacionární včelaření. Pracovitější a méně rojivé včely přinášejí více medu i za horších povětrnostních podmínek než včelstva s nepříznivými vlastnostmi.

Pokud je včelař nespokojený s kvalitou včelí populace, měl by zvážit výměnu matek za ty z renomovaného chovného včelína, která může výrazně zlepšit produktivitu.

Význam snůšek

Snůšky jsou zásadním faktorem ovlivňujícím objem produkce medu. Včely se živí nektarem z květů, medovicí a pylem, a při hojné snůšce si vytvářejí zásoby medu, které mohou převyšovat jejich potravní potřeby. Tento přebytek jim odebíráme, a pokud odebereme příliš mnoho medu, můžeme jim nabídnout náhradní krmivo obsahující cukr.

Během velmi bohaté snůšky může dojít k situaci, kdy včely nejsou schopny nasbírat veškerou dostupnou potravu. V takovém případě je výhodné na toto místo přemístit více včelstev, aby byla snůška optimálně využita. To platí zejména pro hojnou medovici, ale také pro plodiny jako je řepka, borůvkový akát, facélie na kvalitní půdě a zlatobýl.

Naopak v oblastech s chudou snůškou nedokážou včely plně využít svůj biologický potenciál, což může vést k rojení a v extrémních případech i k vyhladovění a úhynu včelstva.

Plemeno, linie a kvalita matek

Kvalita včelstva je zásadní faktor, kterému je třeba věnovat náležitou péči. Špatně medonosné, rojivé a agresivní včelstvo lze snadno vylepšit výměnou matek ve všech úlech. Náklady na tuto investici se často vrátí ještě během jedné sezóny. Kromě zvýšené produkce medu se také výrazně zlepší pracovní komfort – včely budou mírné, klidné, dobře se drží na plástech a méně se rojí. Také včelařská práce bude méně časově náročná a energeticky náročná, což umožní rozšíření včelstva, zahájení kočování a případné zapojení nástupců, kteří mohou pokračovat ve včelařské tradici.

Početné a zdravé včelstvo

Aby se projevily všechny pozitivní vlastnosti, které včelám předává královna, musí být včelstvo početné. To závisí především na stavu a věku královny. Včelí matka musí být chována v optimálních podmínkách – musí mít dostatečnou hmotnost, vyvinuté vaječníky a všechny vnitřní i vnější orgány ve správné kondici. Podmínky chovu včelí matky, od narození až po období inseminace, jsou klíčové pro zajištění její plodnosti a životaschopnosti.
Klíčové aspekty při chovu matek

Podmínky chovu: Zdravotní stav a správné zacházení s matkou od narození až po inseminaci výrazně ovlivňují její produkční schopnosti a dlouhověkost.
Genetická výbava: Výběr matek z kvalitních chovných linií zajistí, že včely budou více pracovitě a méně rojivé, což vede k vyšší produkci medu.
Péče a údržba úlů: Lehký a dobře větraný úl, vhodný pro kočovné i stacionární včelaření, umožňuje efektivní využití včelího potenciálu.

Optimální využití snůšek

Efektivní využití snůšek je klíčové pro maximalizaci medné produkce. Včely shromažďují nektar z květů, medovici a pyl, a při hojné snůšce si tvoří zásoby medu, které mohou převyšovat jejich potravní potřeby. Tento přebytek může včelař odebrat, s možností kompenzace odebraného medu náhradním krmivem obsahujícím cukr.

Při velmi bohatých snůškách je výhodné na dané místo přemístit více včelstev, aby bylo možné plně využít všechny dostupné zdroje. Naopak, v oblastech s chudšími snůškami mohou včely trpět nedostatkem potravy, což může vést k rojení nebo dokonce k vyhladovění a úhynu včelstva.

Správné řízení včelstva a výběr kvalitních matek jsou klíčové kroky k dosažení vysoké produkce medu a celkové úspěšnosti včelařského podniku.

Důležitý je také věk matky

Kvalita a produktivita včelstva jsou úzce spjaty s věkem včelí královny. Mladé, jednoleté matky snáší nejvíce vajíček, zatímco dvouleté matky jsou produktivní pouze tehdy, pokud byly v první sezóně intenzivně využívány. Proto je důležité pravidelně obnovovat matky, zejména pokud provozujete intenzivní kočovný včelín, kde je jejich plození neustále na vysoké úrovni – od předjaří až do září.
Výměna matek ve stacionárních a kočovných včelstvech

Kočovná včelstva: Matky by měly být vyměňovány již po první sezóně, protože intenzivní plození snižuje jejich produktivitu v následujících letech.
Stacionární včelstva: Včelstva se dvěma až třemi snůškami mají omezené plození z důvodu rizika rojení. Tyto matky by měly být vyměněny po druhé sezóně plného používání.

Dopady stáří matky na včelstvo

Tříletá matka obvykle snáší jen poloviční množství vajíček ve srovnání s jednoletou matkou, což negativně ovlivňuje sílu včelstva. Slabší včelstva produkují méně medu a jsou náchylnější k nemocem a loupežím. Staré matky rovněž vylučují méně mateří kašičky, což může vést ke zvýšené rojové náladě a ovlivnit chování včelstva.

Produktivita a zdraví: Slabá včelstva, vedená starými matkami, jsou méně produktivní a náchylnější k chorobám.
Chování včel: Včely vedené starými matkami jsou často agresivní a plaché, což negativně ovlivňuje pohodlí práce včelaře.

Správná péče a pravidelná obměna matek jsou klíčové pro udržení vysoké produkce medu a zdraví včelstva. Mladé, vitální matky zaručují silná, produktivní a stabilní včelstva, která jsou schopna odolávat nepříznivým podmínkám a přinášet vyšší výnosy.

Zdraví včel: Jak udržet včelstvo v dobrém stavu

Udržení včelstva v dobrém zdravotním stavu je výzvou, kterou komplikuje přítomnost různých patogenů a parazitů. Klíčové je prevence, správná péče a včasná léčba.
Patogeny a jejich odolnost

Včelí nemoci jsou způsobovány různými patogeny, které se často vyvíjejí ze spor. Tyto spory jsou vysoce odolné a není možné je zcela odstranit z prostředí. Vedle toho, včely svým pohybem a průzkumnou činností přicházejí do kontaktu s novými zárodky nemocí, což je další zdroj infekce.

Zhoubná hniloba: Spory bakterií způsobujících nemoc mohou zůstat životaschopné několik desítek let. Odolávají vaření a hynou až při 170 °C nebo aplikaci silných chemických dezinfekcí, jako je:
Vodný roztok hydroxidu sodného (min. 2 %)
Chlornan sodný (min. 1,5 %)
Další patogeny: Spory jiných patogenů, jako jsou houby způsobující vápenatku a bakterie způsobující nosematózu nebo dirofilariózu, mají také vysokou životnost.

Role hygieny a prevence

Udržování vysoké úrovně hygieny snižuje tlak patogenů na včelstva. Silné a početné včelstvo, jež je dobře vyživené a žije v teplém a suchém úlu, je schopno zabránit rozvoji mnoha nemocí.
Varroa destructor: Nezničitelný nepřítel

Varroáza je úhlavním nepřítelem včel. Bez ohledu na sílu a vitalitu včelstva je tato nemoc schopna během dvou let včelstvo zcela zničit, pokud není pravidelně léčena.

Přenos: Varroáza se šíří prostřednictvím loupeživých a toulavých včel, často z méně udržovaných včelínů.
Odolnost: Žádné plemeno včel není vůči varroáze odolné a dezinfekce nepomáhá. Proto je nezbytné pravidelně provádět účinné ošetření proti roztočům.

Přístup k léčbě varroázy

Účinný časový plán pro ošetření zahrnuje:

Dva ošetřovací cykly: Provádění alespoň dvou cyklů účinných léčeb ročně, ideálně v období, kdy není přítomen plod.
Plánování: Včelařské práce by měly být plánovány s ohledem na nutnost provádět léčbu.

Nutné vybavení

Použití vhodně konstruovaných úlů může léčbu usnadnit, zajistit její účinnost a bezpečnost.

Správná prevence, pravidelné ošetření a udržování vysoké úrovně hygieny jsou klíčové pro zdraví a produkci včelstva. Silné, zdravé včelstvo nejen odolává nemocem, ale také zajišťuje vyšší produkci a celkovou udržitelnost včelařského podniku.

 

Kategorie blogu
Nahoru

Používáme Cookies

Kliknutím na Přijmout vše udělujete souhlas s používáním cookies k zajištění správného zobrazování a chování webových stránek, k analýze návštěvnosti a k cílení reklam. Své předvolby lze změnit v nastavení cookies.

Přijmout vše