Kdy je vhodné vytáčet med

Hlavním zdrojem medu se v posledních letech stala pro včelaře jarní snůška. První med bývá zralý většinou kolem poloviny května. Jedná se o med květový z ovocných stromů a řepky. Jakmile včely začnou víčkovat zásoby, znamená to, že nektar zpracovaly na med. Víčkování také naznačuje, že med je zralý a lze jej vytáčet (ezralý med obsahuje příliš vody a často zkvasí). Jak brzy je med zralý ovlivňuje čato rámková míra, kterou včelař používá. V nižších rámcích je med většinou dříve zralý a zavíčkovaný.

Refraktometr na med ukáže, kolik vody je v medu. Ideální pro včelaře je, když se med vytáčí s obsahem vody pod 18,5%. Platí, že čím hustější med je, tím je jeho kvalita lepší.

K poslednímu vytáčení medu dochází nejčastěji v červenci a ihned po vytočení medu je nutné včely zakrmit. V pozdním létě se pak nejedná o med květový, ale je ze smrku a modřínu. Z těchto stromů pochází melicitóza, kdy výsledkem je medovice.