Mor včelího plodu

Mor včelího plodu

 

Mor včelího plodu (Histolysis infectiosa perniciosa larvae apium) je vážné onemocnění včelích larev.

Nemoc je způsobována bakterií Paenibacillus larvae larvae. Oblast může být zamořená i několik let.


Nákaza a šíření

Plod včely se nakazí z potravy. V žaludku plodu dojde k vyklíčení bakterie. Poté dojde k rozkladu živých tkání larvy. Dospělé včely se pak snaží odstranit zbytky těla larvy a tím nákazu přenáší po plástech. Dospělé včely jsou této nákaze odolné, ale mohou ji dále šířit i výkaly.


Identifikace

Po zavíčkování plodu je možné vidět barevnou nesrovnalost. Víčka napadených larev jsou tmavší. Viditelné jsou i další příznaky na plodech včel. První rok jsou viditelné jen nepatrné rozdíly. Nákaze se začíná projevovat až druhý rok, a 3-4 rok dochází k úhynu celého včelstva. Při podezření výskytu včelího moru je nutné co nejdříve zaslat vzorek plodu k laboratornímu vyšetření, protože jen tak lze definitivně potvrdit přítomnost nákazy.


Odstranění nákazy

V případě potvrzení nákazy je nutná její likvidace. Likvidace se provádí ve spolupráci se Státní veterinární správou a obecným úřadem. Je prováděna v krocích:

  • zjištění ohniska nákazy a určení ochranného pásma (bývá 5km od ohniska)
  • v ochranném pásmu je zákaz jakéhokoliv přesunu včel (nemůžete si ani převážet vlastní včely na jiné stanoviště a tedy nemůžete prodávat včelí matky apod.)
  • veškerá nakažená včelstva musejí být zlikvidována včetně uhynulých včel, nářadí je spáleno nebo desinfikováno

 

Mor u larev včel


Doba pozorování

Pozorovací doba je zpravidla stanovena na jeden rok. Po tuto dobu platí zákaz převozu včel v ochranném pásmu. Po uplynutí doby, provede určená osoby kontrolu všech úlů v pásmu a pokud je výsledek negativní je nákaza vyhlášena jako zlikvidovaná.