Podpora včelařství 2013

Zatím není jisté zdali a v jakém rozsahu bude včelařství podpořeno od roku 2013. Nicméně je jisté, že Evropská Unie si je vědoma nutnosti udržení včelařství viz článek...