Práce včel by stála stamiliony

Londýnští vědci se snažili vyčíslit práci včel. Jednalo se o první studii tohoto druhu.

Studie se nezaměřovala pouze na včely. Šlo v ní o vyčíslení v penězí činnosti přírody. Zaměřena byla na opylování květin, čištění vzduchu a vody v půdě a prostřednictvím rostlin, na úlohu lesů, mokřin při prevenci povodní, ale i na to, jaký přínos má pro státní zdravotnictví fakt, že někdo bydlí v zeleni. Odhad byl na 300 liber (8230 korun) na jednoho obyvatele.