Virové onemocnění včel

Virózy jsou choroby včel způsobení viry. Nejčastějším přenašečem těchto chorob je roztoč Kleštík včelí.

Známé virózy

  • Virus deformovaných křídel (Deformed Wing Virus - DWV)
  • Virus pytlíčkovitého plodu (Sacbrood Virus - SBV)
  • Virus černání matečníků (Black Queen Cell Virus - BQCV)
  • Virus akutní paralýzy včel (Acute Bee Paralysis Virus - ABPV)
  • Virus chronické paralýzy včel (Chronic Bee Paralysis Virus - CBPV)
  • Kašmírský virus (Kashmir Bee Virus - KBV)