Dlouhá zima 2013 brala včelstva

Letošní zima měla za následek úhyny včel. Někteří včelaři přišli i o polovinu včelstev.

Zima 2013 neby jen dlouhá a dlouhotrvající neúřízeň počasí v zimě byly důvodem pro velké úhyny včel. Někteří včelaři hlásili úhyny i polovinu včelstev. Tento fakt pak může mít i snížení produkce medu v 2013 v celo republikovém měřítku.