Včely a včelaření v květnu

V květnu včelař rozšiřuje včelstva vkládáním mezistěn a stavebních rámků a zabraňujeme rojení včel. Pro dobrou ventilaci úlů je vhodné rozšířit česno. Dále včelař odebírá přebytečné pylové plásty a cca 10 až 14 dnů před očekávanou hlavní snůškou se mezi plodiště a medník vloží mateří mřížka.