Dřevěný letáček pro vysoké dno Varra. Letáček zasunete do otvorů pod česnem.