Důvody očkování medu

Očkování medu

Očkování medu je proces, který se provádí pro urychlení krystalizace před pastováním medu. Očkování medu se provádí při teplotě medu mezi 30 -35 stupni celsia. Očkování medu spočívá v tom, že se do tekutého medu vmíchá med pastovaný nebo zkrystalizovaný (cca 1/40). Med se očkuje před pastováním - součást pastovacího procesu.