Odpařovač kyseliny šťavelové se používá při teplotě 2-10 ° C tedy nejlépe listopadu - prosinci. Do nádrže odpařovače kyseliny šťavelové nasypte 1 - 2g krystalů kyseliny šťavelové a zasuňte jej do úlu. Na 2,5 minuty připojte odpařovač na napájení 12V. Následně odpojte napájení a vyčkejte cca 1 minutu. Pak přejděte k dalšímu úlu a postup zopakujte.

Výhody odpořovače VARROX

Výhody odpořovače VARROX oproti podobným odpařovačům spočívá v tom, že VARROX nabízí rovnoměrné a konstatní zahřítí a tím také kostantní odpařování. Další výhodou je obsance velkého množství šroubků a tím prodloužení trvanlivosti celého výrobku.

Léčení v České republice

Vzhledem k tomu, že včela je podle zákona o veterinární péči 166/1999 Sb. v platném znění, zařazena mezi hospodářská zvířata a její produkty se používají k výživě lidí, mohou být k léčbě používány pouze v České republice registrované léčivé přípravky. V tomto případě se jedná o FORMIDOL 40 ml proužky do úlu. Tento veterinární léčivý přípravek je zařazen mezi vyhrazené léčivé přípravky. V případě, že bude kyselina mravenčí použita k léčení včel jinak, než v registrovaném léčivém přípravku, jedná se o nepovolenou léčbu. Tento výrobek není schválený v České republice pro léčbu včel !!!