Tepelná komora na med

Tepelné komory slouží k rozehřívání a ztekucování zkrystalizovaného medu, proto se jim někdy říká i ztekucovací komory. Tepelné komory pracují na bázi cirkulace vzduchu a elektronické regulace teploty a jsou vhodné pro větší objem medu. Pro drobné včelaře na ztekucování medu doporučujeme naše ztekucovací pásy či spirály.