Používáme Cookies

Kliknutím na Přijmout vše udělujete souhlas s používáním cookies k zajištění správného zobrazování a chování webových stránek, k analýze návštěvnosti a k cílení reklam. Své předvolby lze změnit v nastavení cookies.

Přijmout vše

Dotace pro včelaře z Evropské únie pro rok 2023

Dotace se řídí Nařízení vlády č. 53/2023 Sb.

Seznam nových zařízení, na jejichž pořízení se poskytuje dotace na opatření podle § 7

  Druh nového zařízení Maximální výše dotace v Kč
1. Zařízení na vytáčení medu (přístroj sloužící k získávání medu na principu odstředivé síly - medomet)
a) medomet s manuálním pohonem, nebo
12.000 Kč
b) medomet s elektrickým pohonem 30.000 Kč
2. Míchačka nebo pastovací zařízení (zařízení pro homogenizaci medu a jeho úpravu do pastovité konzistence) 18.000 Kč
3. Odvíčkovací zařízení (pomůcka nebo stroj na odstranění voskových víček z medných plástů)
a) mechanické, nebo
6.000 Kč
b) s elektrickým pohonem 18.000 Kč
4. Nádoba umožňující temperaci, čištění (dekantaci) nebo míchání medu před plněním     4.000 Kč
5. Čerpadlo (přístroj určený na přečerpávání tekutého medu) 18.000 Kč
6. Tepelná komora (zařízení s regulovanou teplotou sloužící ke zkapalnění medu) 12.000 Kč
7. Plnička medu (stroj umožňující automatické dávkování medu podle hmotnosti nebo objemu a sloužící k plnění do obalů) 12.000 Kč
8. Zařízení pro získávání vosku (tavidla, vařáky na vosk, lis na mezistěny) 24.000 Kč
9. Úlová váha s plošinou do 650 x 650 mm a váživostí do 400 kg 12.000 Kč
10. Chladicí technologie pro sklady sloužící ke skladování plástů 24.000 Kč

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 53/2023 Sb.

Kdo může získat  včelařskou dotaci?

Dotaci na opatření podle § 2 odst. 1 písm. b) poskytne Fond na pořízení nového zařízení podle příloh č. 5 a 6 k tomuto nařízení s celkovou pořizovací hodnotou, která činí nejméně 10000 Kč, a na něž dosud nebyla poskytnuta dotace.

Fyzická nebo právnická osoba, která je evidována podle plemenářského zákona nejméně po dobu 2 kalendářních let bezprostředně předcházejících kalendářnímu roku, na který připadá konec rozhodného období, na které je žádost podána.

Formuláře k dotacím EU 2023 - Technická pomoc

Termín a místo podání žádosti a jiných dokladů

Požadavky je nutné doručit na adresu: Český svaz včelařů, z.s. Křemencova 8, 115 24 Praha 1 nebo jiného zodpovědného správce a to tak, aby do konce daného měsíce byly dodány na SZIF, takto:

- do 15. června 2023 (žádosti)

- do 15. června 2023 (soupisky, faktury a doklady, které nebyly dodány spolu s žádostí)

Důležité upozornění:
Dokumenty je nutno dodávat vždy v originále opatřeném originálním podpisem chovatele včel. Nelze jej doručit chovatelem přímo na Fond.

Kompletní dokumentace EU dotací zde.

 << Zpět do kategorie zboží - Dotace

 

Kategorie blogu
Nahoru