Vážení zákazníci, s radostí oznamujeme, že náš e-shop má od 13. 5. nového provozovatele. Více informací v našem vyjádření. Jsme připraveni a těšíme se na vaše objednávky.

Dotace pro včelaře z Evropské únie pro rok 2024

Dotace se řídí Nařízení vlády č. 53/2023 Sb. z 22.2.2023, které platí od roku 2023 až 2027.

Výše dotace pro rok 2024

 • Dotace v maximální výši 80% za zařízení nepřesáhne-li výši v tabulce níže.
 • Celková výše dotace je 150.000 Kč na žadatele.
 • Krácení dotace je možné při vysoké poptávce žadatelů.

Kdo může získat  včelařskou dotaci?

 • Fyzická nebo právnická osoba, která je evidována podle plemenářského zákona nejméně po dobu 2 kalendářních let (v roce 2021 a dříve).
 • Zakoupí vybavení z katogorií Technická pomoc.
 • Hodnata zakoupeného vybavení přesáhne sumu 10.000 Kč s DPH.
 • Na zakoupené vybavení nesmí být již poskytnuta dotace.
 • Osoba, která podá řádně vyplněnou dokumentaci v daných termínech.
 • Všechny doklady musejí pocházet z dotačního období od 1. 8. 2023 do 31. 7. 2024.

Termín a místo podání žádosti a jiných dokladů

Žádost je možné podat přes žadatele:

Český svaz včelařů

 • Žádost a jiné dokumenty je nutné podat nejpozději do 15.7. 2024
 • Termín vyplaty dotací od 15.10. 2024.
 • Veškerou dokumentaci je třeba zaslat ve dvou vyhotoveních.
 • Nečlenům organizace mohou být účtovány poplatky.

Kompletní pokyny pro žadatele

Formuláře ke stažení:

Spolek Mája

 • Žádost je nutné podat nejpozději do 15.7. 2024.
 • Termín vyplaty dotací od 15.10. 2024.
 • Veškerou dokumentaci je třeba zaslat ve dvou vyhotoveních.
 • Nečlenům organizace mohou být účtovány poplatky.

Kompletní pokyny pro žadatele

Formuláře ke stažení:

Portál farmáře 

Žádost je nutné podat od 16. 10. 2023 do 31. 7. 2024 online přes aplikaci SZIF Portál farmáře.

Další dokumenty k žádosti

K žádosti je dále třeba doložit:

Doklad o nákupu (fakturu, prodejku) s datem vystavení a úhrady v období od 1.8.2023 do 31.7. 2024.

Doklad o úhradě.

 • Hotově - nic nekládáte. Na dokladu musí být uveden způsob platby.
 • Převodem z účtu, online platby - dokládáte výpis z účtu.
 • Dobírkou - další doklad není nutný, pokud je uvedeno na dokladu, že byl hrazen dobírkou.

Fotodokumentace jen v případě, že cena zařízení přesáhne sumu 40.000 Kč nebo pokud žádáte o dotaci na zařízení pro chovatele s více než 150 včelstvy.  

Seznam nových zařízení, na jejichž pořízení se poskytuje dotace na opatření podle § 7

  Druh nového zařízení Maximální výše dotace v Kč
1. Zařízení na vytáčení medu (přístroj sloužící k získávání medu na principu odstředivé síly - medomet)
a) medomet s manuálním pohonem, nebo
12.000 Kč
b) medomet s elektrickým pohonem 30.000 Kč
2. Míchačka nebo pastovací zařízení (zařízení pro homogenizaci medu a jeho úpravu do pastovité konzistence) 18.000 Kč
3. Odvíčkovací zařízení (pomůcka nebo stroj na odstranění voskových víček z medných plástů)
a) mechanické, nebo
6.000 Kč
b) s elektrickým pohonem 18.000 Kč
4. Nádoba umožňující temperaci, čištění (dekantaci) nebo míchání medu před plněním     4.000 Kč
5. Čerpadlo (přístroj určený na přečerpávání tekutého medu) 18.000 Kč
6. Tepelná komora (zařízení s regulovanou teplotou sloužící ke zkapalnění medu) 12.000 Kč
7. Plnička medu (stroj umožňující automatické dávkování medu podle hmotnosti nebo objemu a sloužící k plnění do obalů) 12.000 Kč
8. Zařízení pro získávání vosku (tavidla, vařáky na vosk, lis na mezistěny) 24.000 Kč
9. Úlová váha s plošinou do 650 x 650 mm a váživostí do 400 kg 12.000 Kč
10. Chladicí technologie pro sklady sloužící ke skladování plástů 24.000 Kč

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 53/2023 Sb.

 

 << Zpět do kategorie zboží - Dotace

 

Kategorie blogu
Nahoru

Používáme Cookies

Kliknutím na Přijmout vše udělujete souhlas s používáním cookies k zajištění správného zobrazování a chování webových stránek, k analýze návštěvnosti a k cílení reklam. Své předvolby lze změnit v nastavení cookies.

Přijmout vše