Vyvíječ páry k vařáku vosku je také pojmenován jako Elektrický generátor páry. Parní vyvíječ vytváří páru, která je vháněna hadicí do nádoby vařáku na vosk. Pára vytavuje vosk z díla. Vosk můžete vytavovat jak z nevyřezaných rámků, tak z voští nebo vosku ze slunečních tavidel.

Technické parametry vyvíječe páry

Příkon 1850 - 2200 W, 220 - 240 V, 50 Hz Celková výška 23 cm, délka 30 cm a šíře 26 cm Hmotnost 1,75 kg

Postup při používání vyvíječe páry

1. Vyvíječ párypřed uvedením do provozu postavte na rovnou plochu. 2. Hadici pevně našroubovat na víko vyvíječe páry. 3. Plnícím hrdlem naplňte vyvíječ páry 4 litry vody. 4. Ohřev vody zahájíte připojením vyvíječe do elektrické sítě. UPOZORNĚNÍ: Stav vody je nutné pravidelně kontrolovat. Doporučuje se po jedné provozní hodině doplnit hladinu vody. Hladina vody nesmí klesnout pod rysku minima na boku přístroje, jinak hrozí jeho poškození. Zařízení není vhodné pro celodenní provoz.

Údržba vyvíječe páry

1. Po skončení práce vytáhnete vyvíječe páry z elektrické sítě. 2. Plnícím hrdlem vylijte zbylou vodu. 3. Vyvíječ páry a plnící hrdlo by měli být při delší provozní pauze odvápněny pomocí kyseliny citrónové.

Bezpečnostní pokyny pro práci s vyvíječem páry

Zajistit vyvíječ páry před přístupem neoprávněné osoby! Při vyvařování nenechávat vyvíječ páry bez dozoru! Z vyvíječe páry vychází horká pára, proto používejte ochranné pomůcky! Během činnosti nesmí být manipulováno s přetlakovým ventilem na víku! Vždy vytáhněte vyvíječ páry z elektrické sítě, pokud se jej chystáte doplnit vodou!